2019-11-02 fick kenneln sin första uppfödda champion i Växjö,

grattis Alfred de Dalmas,  ägare Camilla och Eddie Dahlin