A´Dior´s Vuelta Espana, Barney


2019-11-02 fick kenneln sin första uppfödda champion i Växjö,

grattis Alfred de Dalmas,  ägare Camilla och Eddie Dahlin

Caspian´s Louis Chevrolet, Cheva

Caspian´s Dig For Dollars, Dollar

SEuCH, FINuCH


A´Dior´s Come Fly With Me, Pascal